Nasi karatecy pomyślnie zaliczyli egzamin na wyższe stopnie kyu
Karate Kyokushin