Challenge #2 w Akademii Holistycznej – na liczbę podciągnięć – zaliczony!