Zadzwoń do nas: 
Czynne: 
Pn-Pt: 08:00–22:00
So: 10:00–18:00
Nd: 10:00–14:00

Regulamin.

Osoby korzystające z usług Akademii Holistycznej /dalej: Akademii/ zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu:

 1. Trener bądź inny przedstawiciel Akademii ma prawo usunąć z terenu Akademii osoby nieprzestrzegające regulaminu.
 2. W pomieszczeniach Akademii w czasie zajęć mogą przebywać tylko przedstawiciele Akademii, trenerzy oraz osoby ćwiczące.
  1. Rodzeństwo czekające na uczestników zajęć dla dzieci bez opieki rodziców nie powinno przebywać na terenie siłowni na pierwszym piętrze ze względów bezpieczeństwa – zakazuje się dzieciom biegać po siłowni oraz schodach.
 3. Każdy uczestnik /opiekun uczestnika/ zajęć prowadzonych w Akademii ma obowiązek złożyć oświadczenie o swoim/dziecka stanie zdrowia uczestnika, ponieważ udział w zajęciach odbywa się na jego własną odpowiedzialność. Ewentualne urazy i nieszczęśliwe wypadki, które powstały w trakcie samodzielnego wykonywania ćwiczeń przez uczestnika nie są objęte ubezpieczeniem.
 4. Uczestnicy zajęć, którzy trenują samodzielnie na siłowni mają obowiązek korzystać z urządzeń sportowych zgodnie z ich przeznaczeniem i według zasad określonych przez trenera oraz instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń.
 5. W przypadku samodzielnego wykonywania ćwiczeń uznaje się, że Akademia jedynie udostępnia urządzenia osobie ćwiczącej nie ponosząc odpowiedzialności cywilnej za doznane urazy oraz nieszczęśliwe wypadki.
 6. Wstęp do Akademii dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia.
 7. Czas korzystania z poszczególnych urządzeń podczas treningu określa trener rozpisujący trening, a w przypadku osoby ćwiczącej samodzielnie w razie wątpliwości, co do czasu bezpiecznego korzystania z danego urządzenia informacji udziela trener będący w danym czasie na dyżurze.
 8. Torby i ubrania powinny być pozostawione w szatniach.
 9. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawienie na terenie Akademii.
 10. Przed przystąpieniem do samodzielnych ćwiczeń obowiązkiem ćwiczących jest sprawdzenie stanu technicznego urządzeń oraz kompletności elementów ruchomych.
 11. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków w urządzeniach należy natychmiast powiadomić o tym przedstawiciela Akademii, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących.
 12. Za wszelkie szkody powstałe na terenie Akademii z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.
 13. Do uczestniczenia w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy, a przede wszystkim czyste, zmienione przed zajęciami obuwie.
  1. Ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.
  2. Ze względu na bezpieczeństwo osoby ćwiczącej wskazane jest zaopatrzenie się przed treningiem w wodę.
 14. Ćwiczący zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom trenerów.
 15. Po zakończeniu ćwiczeń należy pozostawić po sobie porządek.
 16. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
 17. Uczestnicy Akademii zobowiązani są do nie rozpowszechniania prywatnych nagrań audio video z zajęć prowadzonych przez trenerów bez ich zgody
  1. Uczestnicy zajęć mogą publikować zdjęcia i filmy swoich treningów nie naruszając prywatności innych osób ćwiczących.
 18. Wszyscy klienci Akademii automatycznie wyrażają zgodę na nieodpłatne udostępnianie swojego wizerunku robienie zdjęć i nagrań, oraz wyraża zgodę na publikacje ich na stronie Akademii Holistycznej (znajdującej się na domenach akademia-holistyczna.pl i akademiaholistyczna.com) oraz na profilach mediów społecznościowych Akademii Holistycznej prowadzonych w celach reklamowych.
 19. Każdy klient ma obowiązek nabycia lub okazania karnetu przy wejściu do Akademii.
 20. Wpłaty za zajęcia grupowe należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca inne karnety ważne są miesiąc – od daty opłacenia.
 21. W przypadku nie uregulowania wpłaty w terminie karnet traci ważność.
 22. W przypadku braku karnetu klient dokonuje opłaty jednorazowej przy wejściu do Akademii.
 23. Osoby korzystające z usług Akademii Holistycznej zobowiązane są do podania niezbędnych danych osobowych oraz fotografii w celu potwierdzenia tożsamości w chwili sprawdzania karnetu.

Oświadczenia do pobrania:

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram